13 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง The Night Moody Blues Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Night Moody Blues Chordza
คอร์ด The Night Moody Blues | เนื้อเพลง The Night Moody Blues | Chord The Night Moody Blues

เนื้อเพลง The Night Moody Blues
คอร์ด The Night Moody Blues | เนื้อเพลง The Night Moody Blues | Chord The Night Moody Blues
Nights in white satin,
Never reaching the end,
Letters I've written,
Never meaning to send.

Beauty I'd always missed
With these eyes before,
Just what the truth is
I can't say anymore.

'Cause I love you,
Yes, I love you,
Oh, how I love you.

Gazing at people,
Some hand in hand,
Just what I'm going through
They can't understand.

Some try to tell me
Thoughts they cannot defend,
Just what you want to be
You will be in the end,

And I love you,
Yes, I love you,
Oh, how I love you.
Oh, how I love you.

Nights in white satin,
Never reaching the end,
Letters I've written,
Never meaning to send.

Beauty I'd always missed
With these eyes before,
Just what the truth is
I can't say anymore.

'Cause I love you,
Yes, I love you,
Oh, how I love you.
Oh, how I love you.

'Cause I love you,
Yes, I love you,
Oh, how I love you.
Oh, how I love you.EmoticonEmoticon