18 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง sHambala Three dog night Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง sHambala Three dog night Chordza
คอร์ด sHambala Three dog night | เนื้อเพลง sHambala Three dog night | Chord sHambala Three dog night

เนื้อเพลง sHambala Three dog night
คอร์ด sHambala Three dog night | เนื้อเพลง sHambala Three dog night | Chord sHambala Three dog night
Wash away my troubles, wash away my pain
With the rain in Shambala
Wash away my sorrow, wash away my shame
With the rain in Shambala
Ah, ooh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Everyone is helpful, everyone is kind
On the road to Shambala
Everyone is lucky, everyone is so kind
On the road to Shambala
Ah, ooh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
How does your light shine, in the halls of Shambala
I can tell my sister by the flowers in her eyes
On the road to Shambala
I can tell my brother by the flowers in her eyes
On the road to Shambala
Ah, ooh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
How does your light shine, in the halls of ShambaEmoticonEmoticon