18 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Summertime The Zombies Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Summertime The Zombies Chordza
คอร์ด Summertime The Zombies | เนื้อเพลง Summertime The Zombies | Chord Summertime The Zombies

เนื้อเพลง Summertime The Zombies
คอร์ด Summertime The Zombies | เนื้อเพลง Summertime The Zombies | Chord Summertime The Zombies
It's summertime and the living is easy
The bees are jumping and the cotton is high
Your daddy's rich and your mama's good looking
Would you hush, pretty baby, don't you cry
One of these mornings you're going to wake up singing
There you're going to spread wings and take to the sky
But till that morning ain't nothing, nothing going to harm you
With your mommy and daddy there standing by
It's summertime and the living is easy
The bees are jumping and the cotton is high
Your daddy's rich and your mama's good looking
Would you hush, pretty baby, don't you cryEmoticonEmoticon