14 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Walk Right Back The Everly Brothers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Walk Right Back The Everly Brothers Chordza
คอร์ด Walk Right Back The Everly Brothers | เนื้อเพลง Walk Right Back The Everly Brothers | Chord Walk Right Back The Everly Brothers

เนื้อเพลง Walk Right Back The Everly Brothers
คอร์ด Walk Right Back The Everly Brothers | เนื้อเพลง Walk Right Back The Everly Brothers | Chord Walk Right Back The Everly Brothers
I want you to tell me why you walked out on me
I'm so lonesome every day
I want you to know that since you walked out on me
Nothing seems to be the same old way
Think about the love that burns within my heart for you
The good times we had before you went away, oh please
Walk right back to me this minute
Bring your love to me, don't send it
I'm so lonesome every day
I want you to tell me why you walked out on me
I'm so lonesome every day
I want you to know that since you walked out on me
Nothing seems to be the same old way
Think about the love that burns within my heart for you
The good times we had before you went away from me
Walk right back to me this minute
Bring your love to me, don't send it
I'm so lonesome every day
I'm so lonesome every day
I'm so lonesome every dayEmoticonEmoticon