16 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Reflections The Supremes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Reflections The Supremes Chordza
คอร์ด Reflections The Supremes | เนื้อเพลง Reflections The Supremes | Chord Reflections The Supremes

เนื้อเพลง Reflections The Supremes
คอร์ด Reflections The Supremes | เนื้อเพลง Reflections The Supremes | Chord Reflections The Supremes
Through the mirror of my mind
Time after time
I see reflections of you and me
Reflections of
The way life used to be
Reflections of
The love you took from me
Oh, I'm all alone now
No love to shield me
Trapped in a world
That's a distorted reality
Happiness you took from me
And left me all alone
With only memories
Through the mirror of my mind
Through all these tears that I'm crying
Reflects a hurt I can't control
Although you're gone
I keep holding on
To those happy times
Oh, girl when you were mine
As I peer through the windows
Of lost time
Keeping looking over my yesterdays
And all the love I gave all in vain
(All the love) All the love
That I've wasted
(All the tears) All the tears
That I've tasted
All in vain
Through the hollow of my tears
I see a dream that's lost
From the hurt baby
That you have caused
Everywhere I turn
Seems like everything I see
Reflects a hurt I can't control
In you I put
All my hope and trust
Right before my eyes
My whole world has turned to dust
Reflections of
The love you took from
Reflections of
The way life used to be
In you I put
All my hope and trust
Right before my eyes
My whole world has turned to dust
Now baby, why did you do it?
ReflectionsEmoticonEmoticon