20 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Wind Of Change Scorpions Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wind Of Change Scorpions Chordza
คอร์ด Wind Of Change Scorpions | เนื้อเพลง Wind Of Change Scorpions | Chord Wind Of Change Scorpions

เนื้อเพลง Wind Of Change Scorpions
คอร์ด Wind Of Change Scorpions | เนื้อเพลง Wind Of Change Scorpions | Chord Wind Of Change Scorpions
I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the wind of change

The world is closing in
Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future's in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
in the wind of change

Walking down the street
Distant memories
Are buried in the past forever
I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
in the wind of change

The wind of change
Blows straight into the face of time
Like a stormwind that will ring the freedom bell
For peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
in the wind of changeEmoticonEmoticon