24 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง คืนโสด วงนิว (NEW) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คืนโสด วงนิว (NEW) Chordza
คอร์ด คืนโสด วงนิว (NEW) | เนื้อเพลง คืนโสด วงนิว (NEW) | Chord คืนโสด วงนิว (NEW)
""

เนื้อเพลง คืนโสด วงนิว (NEW)
คอร์ด คืนโสด วงนิว (NEW) | เนื้อเพลง คืนโสด วงนิว (NEW) | Chord คืนโสด วงนิว (NEW)
* ในคืนที่ไฟลางๆ ในคืนที่ฉันนั้นโสด ถ้าเธอยังโสด โสด โสด แล้วเราไปต่อกันไหม
** เธอมีแฟนแล้วหม้าย เธอมีแฟนแล้วหม้าย ถ้าเธอไม่มีใคร ฉันนั้นอยากจอง
ถ้าเธอยังไม่มี ใครมาตีตราจอง ก็แค่อยากชวนน้อง จองน้องในคืนนี้

( * )

*** โอ๊ย เราไปโอ๊ย เราไปโอ๊ย ให้มันสนุก ในค่ำคืนที่มันสุดๆ สนุกไป
โอ๊ย เราไปโอ๊ย เราไปโอ๊ย ถ้าเธอมีใจ ต่อจากนี้ ถ้าเรามีใจค่อยว่ากัน
โอ๊ย เราไปโอ๊ย เราไปโอ๊ย ให้มันสนุก ในค่ำคืนที่มันดึกๆ ให้คลายเหงาหัวใจ


( ** , * , *** )


( * , *** )



อ๊ะอาว โอ๊ะโอ อ๊ะอาว



EmoticonEmoticon