26 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Throw Me Away Melanie Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Throw Me Away Melanie Chordza
คอร์ด Throw Me Away Melanie | เนื้อเพลง Throw Me Away Melanie | Chord Throw Me Away Melanie
""

เนื้อเพลง Throw Me Away Melanie
คอร์ด Throw Me Away Melanie | เนื้อเพลง Throw Me Away Melanie | Chord Throw Me Away Melanie
Are you happy now
All my friend don't talk to me
I'll be leaving now
Gonna live my fantasy

I'll be talking loud and turning all the leaves
I' don't need you now
No I never did no I never did

I don't have time to play your stupid games
All this fighting driving me insane

I don't need anyone else to keep me company
I don't want a friend to be here sitting next to me
Come on quit your fake game tryna live it up with me
I don't want throw shade so don't keep me company

Now throw me away
Now throw me away
Maybe I'm wild child
I don't care what you say about me

You think you're perfect wow
Who are you to judge me

I don't have time to play your stupid games
All this fighting driving me insane

I don't need anyone else to keep me company
I don't want a friend to be here sitting next to me
Come on quit your fake game tryna live it up with me
I don't want throw shade so don't keep me company

Now throw me away
Now throw me away

I don't need anyone else to keep me company
Come on quit your fake game tryna live it up with me

Now throw me away
Now throw me away

I don't need anyone else to keep me company
I don't want a friend to be here sitting next to me
Come on quit your fake game tryna live it up with me
I don't want throw shade so don't keep me company

Now throw me awayEmoticonEmoticon