21 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Autostop Spider Murphy Gang Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Autostop Spider Murphy Gang Chordza
คอร์ด Autostop Spider Murphy Gang | เนื้อเพลง Autostop Spider Murphy Gang | Chord Autostop Spider Murphy Gang
""

เนื้อเพลง Autostop Spider Murphy Gang
คอร์ด Autostop Spider Murphy Gang | เนื้อเพลง Autostop Spider Murphy Gang | Chord Autostop Spider Murphy Gang
Seit a Stund sitz i fest an da Autobahn Augsburg West
Mit'm Dauma in da H?h, koana hoit, i bin scho ganz sch?n gstre?t
Schau do kommt a Wogn, wia da Fittipaldi schia?t a vorbei
Und der Kombi, der is voi bis unters Dach, der hot koan Platz mehr frei
Ja und i soit doch l?ngst scho an da M?nchner Freiheit sei!
Derweil is scho viere Ja mit da Zeit verlier i d'Lust
Koana hoit, is d?s a Frust! Wenn i moan, i hob a Chance
Steigt a wieder voi aufs Gas

* Stop, stop, stop, i mua? noch Schwabing!
Stop, stop, stop, i mua? noch Schwabing!

Stop, stop, stop, i mua? noch Schwabing!

Schau do kommt a Wogn, ob a sigt, dass i noch Schwabing mua??
Na, er fahrt vorbei, zoagt ma nur an Autofahrergrua?!
Ja sowas Gscherts, gscheiter war i gangert z'Fua?!
Derweil is scho f?nfe I schau auf d'Uhr, jede Minutn.
Hoit denn koana, i mua? mi sputn! Vielleicht a Diesl? Guat, okay!
Doch liaba war ma a Sportcoup?!

( * )

Ja i bin scho ganz kaputt von dera Winkerei!
Jeder fahrt vorbei, i probiers scho seit um hoibe drei
Ja und i soit doch l?ngst scho an der M?nchner Freiheit sei!
Derweil is scho sechse 'S hoit a Sportwogn, I steig ei
Und er aufs Gas. Mua? denn d?s sei? Mir schlottern Knia, er holt ois raus!
Na, do steig i liaba aus!

EmoticonEmoticon