6 เมษายน 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Brassac Violette Wautier Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Brassac Violette Wautier Chordza
คอร์ด Brassac Violette Wautier | เนื้อเพลง Brassac Violette Wautier | Chord Brassac Violette Wautier
""

เนื้อเพลง Brassac Violette Wautier
คอร์ด Brassac Violette Wautier | เนื้อเพลง Brassac Violette Wautier | Chord Brassac Violette Wautier
Yeah it?s better that we don?t know each other too well
Cause this summer is not gonna last forever itself
And so is our love it?s beautiful this way
You know I?m not gonna stay But at least we got today yeah

We met in Brassac, a small tiny town in the south of France
Who would have thought that this would have turned into summer romance
But baby my home is so faraway from here
I won?t be back for years And that is pretty clear

* So love me slowly Stay awake all night
We don?t need forever Just you and I

So come pick me up Take me away yeah just drive
We don?t have to rush Baby we can take our time
We already know Where this is gonna lead
I only got a week But that is all we need

( * )

(Stay awake all night) (We can take our time)
(Just you and I)

Tu sais tr?s bien ?a ne marchera jamais Je reviendrai Mais ?a ne sera pas assez
C?est mieux comme ?a Que ?a reste l?amour d??t? Tu sais tu sais

( * )

We met in Brassac, a small tiny town in the south of France

Who would have thought that this would have turned into summer romanceEmoticonEmoticon