แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ โอ พารา แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ โอ พารา แสดงบทความทั้งหมด

10 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง กว่าจะรู้ว่าเหงา โอ พารา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กว่าจะรู้ว่าเหงา โอ พารา Chordza
คอร์ด กว่าจะรู้ว่าเหงา โอ พารา | เนื้อเพลง กว่าจะรู้ว่าเหงา โอ พารา | Chord กว่าจะรู้ว่าเหงา โอ พารา

25 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ยางผลัดใบ โอ พารา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยางผลัดใบ โอ พารา Chordza
คอร์ด ยางผลัดใบ โอ พารา | เนื้อเพลง ยางผลัดใบ โอ พารา | Chord ยางผลัดใบ โอ พารา

21 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา Chordza

คอร์ด หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา | คอร์ดกีต้าร์ หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา | คอร์ดเพลง หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา | เพลง หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา | เนื้อเพลง หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา | Chord หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา
คอร์ด เนื้อเพลง หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา Chordza

2 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา Chordza

คอร์ด หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา | คอร์ดกีต้าร์ หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา | คอร์ดเพลง หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา | เพลง หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา | เนื้อเพลง หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา | Chord หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา
คอร์ด เนื้อเพลง หญิงร้ายชายชั่ว โอ พารา Chordza

8 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง นกนางแอ่น โอ พารา Chordza

คอร์ด นกนางแอ่น โอ พารา | คอร์ดกีต้าร์ นกนางแอ่น โอ พารา | คอร์ดเพลง นกนางแอ่น โอ พารา | เพลง นกนางแอ่น โอ พารา | เนื้อเพลง นกนางแอ่น โอ พารา | Chord นกนางแอ่น โอ พารา
คอร์ด เนื้อเพลง นกนางแอ่น โอ พารา Chordza

อาจเป็นเพราะเธอบินสูง เธอจึงหลงติดกับดัก หรือเป็นเพราะว่าใจรัก ฝันและว่าสุขสบาย
จึงมองว่าที่ตรงนั้น เป็นสวรรค์ฝันของเธอ จึงทุ่มเทให้เขาเสมอ ลืมว่าเธอมาจากไหน

มาจากบ้าน มาจากป่า มาจากท้องนา มาจากฉัน ...ไป

นกนางแอ่น ลืมปลายโง้น แล้วก็โดนไปอยู่ตึก
นกนางแอ่น เที่ยวกันหนุก วันนี้นอนตึก ลืมปลายโง้น
ไม่ได้โกรธ ยังรักแน่น ยังอยากให้เธอ หลบมาเป็นแฟน
นกนางแอ่น หลบมามั่ง อย่าลืมรัง ลืมบ้านเกิด
13 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ได้หลอก แต่ก็ไม่รัก โอ พารา Chordza

คอร์ด ไม่ได้หลอก แต่ก็ไม่รัก โอ พารา | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ได้หลอก แต่ก็ไม่รัก โอ พารา | คอร์ดเพลง ไม่ได้หลอก แต่ก็ไม่รัก โอ พารา | เพลง ไม่ได้หลอก แต่ก็ไม่รัก โอ พารา | เนื้อเพลง ไม่ได้หลอก แต่ก็ไม่รัก โอ พารา
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ได้หลอก แต่ก็ไม่รัก โอ พารา Chordza