แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Katy Perry แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Katy Perry แสดงบทความทั้งหมด

27 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Feels Calvin Harris Feat.Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Feels Calvin Harris Feat.Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean Chordza
คอร์ด Feels Calvin Harris Feat.Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean | เนื้อเพลง Feels Calvin Harris Feat.Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean | Chord Feels Calvin Harris Feat.Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean

5 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Chained To The Rhythm Katy Perry Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Chained To The Rhythm Katy Perry Chordza
คอร์ด Chained To The Rhythm Katy Perry | เนื้อเพลง Chained To The Rhythm Katy Perry | Chord Chained To The Rhythm Katy Perry

11 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Part Of Me Katy Perry Chordza

คอร์ด Part Of Me Katy Perry | คอร์ดกีต้าร์ Part Of Me Katy Perry | คอร์ดเพลง Part Of Me Katy Perry | เพลง Part Of Me Katy Perry | เนื้อเพลง Part Of Me Katy Perry | Chord Part Of Me Katy Perry
คอร์ด เนื้อเพลง Part Of Me Katy Perry Chordza

26 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Rise Katy Perry Chordza

คอร์ด Rise Katy Perry | คอร์ดกีต้าร์ Rise Katy Perry | คอร์ดเพลง Rise Katy Perry | เพลง Rise Katy Perry | เนื้อเพลง Rise Katy Perry | Chord Rise Katy Perry
คอร์ด เนื้อเพลง Rise Katy Perry Chordza

14 ธันวาคม 2557

คอร์ด เนื้อเพลง The One That Got Away Katy Perry Chordza

คอร์ด The One That Got Away Katy Perry | คอร์ดกีต้าร์ The One That Got Away Katy Perry | คอร์ดเพลง The One That Got Away Katy Perry | เพลง The One That Got Away Katy Perry | เนื้อเพลง The One That Got Away Katy Perry
คอร์ด เนื้อเพลง The One That Got Away Katy Perry Chordza


Summer after high school when we first met We make out in your Mustang to Radio head And on my 18th birthday we got matching tattoos Used to steal your parents' liquor and climb to the roof Talk about our future like we had a clue Never plan that one day I'd be losing you In another life I would be your girl We keep all our promises, be us against the world And in other life I would make you stay So I don't have to say you were the one that got away The one that got away! I was june and you were my Johnny Cash Never one without the other, we made a pact Sometimes when I miss you, I put those records on, (whoa) Someone said you had your tattoo removed Saw you downtown singing the blues It's time to face the music, I'm no longer your muse In another life I would be your girl We keep all our promises, be us against the world And in another life, I would make you stay So I don't have to say you were the one that got away The one that got away the o-o-o-o-one (x3) The one that got away All this money can't buy me a time machine, (Nooooo) Can't replace you with a million rings, (Nooooo) I should've told you what you meant to me, (whoa) 'Cause now I pay the price In another life I would be your girl We keep all our promises, be us against the world And in another life, I would make you stay So I don't have to say you were the one that got away The one that got away The o-o-o-o-one (x3) And in another life I would make you stay So I don't have to say you were the one that got away The one that got away!


คอร์ด เนื้อเพลง Firework Katy Perry Chordza

คอร์ด Firework Katy Perry | คอร์ดกีต้าร์ Firework Katy Perry | คอร์ดเพลง Firework Katy Perry | เพลง Firework Katy Perry | เนื้อเพลง Firework Katy Perry
คอร์ด เนื้อเพลง Firework Katy Perry Chordza


Do you ever feel like a plastic bag Drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel, feel so paper thin Like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep? Six feet under screams, but no one seems to hear a thing Do you know that there's still a chance for you 'Cause there's a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine Just own the night like the 4th of July 'Cause baby, you're a firework Come on, show 'em what you're worth Make 'em go, oh, oh, oh As you shoot across the sky Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make 'em go, oh, oh, oh You're gonna leave 'em falling down You don't have to feel like a waste of space You're original, cannot be replaced If you only knew what the future holds After a hurricane comes a rainbow Maybe you're reason why all the doors are closed So you could open one that leads you to the perfect road Like a lightning bolt, your heart will glow And when it's time, you'll know You just gotta ignite the light and let it shine Just own the night like the 4th of July 'Cause baby you're a firework Come on, show 'em what you're worth Make 'em go, oh, oh, oh As you shoot across the sky Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make 'em go, oh, oh, oh You're gonna leave 'em falling down Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon It's always been inside of you, you, you And now it's time to let it through 'Cause baby you're a firework Come on, show 'em what you're worth Make 'em go, oh, oh, oh As you shoot across the sky Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make 'em go, oh, oh, oh You're gonna leave 'em falling down Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon!


1 พฤศจิกายน 2557

คอร์ด เนื้อเพลง Hot 'n Cold Katy Perry Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hot 'n Cold Katy Perry Chordza
คอร์ด Hot 'n Cold Katy Perry | คอร์ดกีต้าร์ Hot 'n Cold Katy Perry | คอร์ดเพลง Hot 'n Cold Katy Perry | เพลง Hot 'n Cold Katy Perry