30 กันยายน 2557

คอร์ด เนื้อเพลง Come Home With Me Guy Sebastian Chordza

คอร์ด Come Home With Me Guy Sebastian | คอร์ดกีต้าร์ Come Home With Me Guy Sebastian | คอร์ดเพลง Come Home With Me Guy Sebastian | เพลง Come Home With Me Guy Sebastian | เนื้อเพลง Come Home With Me Guy Sebastian
คอร์ด เนื้อเพลง Come Home With Me Guy Sebastian Chordza


Yeah, I ain't sure that it's not the whiskey making me dizzy Who knows? Who knows? It's time now to put down my glass This is my chance, and here goes, here goes! You may think my lines are bad, and Throw my number in the trash But I can't let you get away So I won't leave until I say Come home with me, Not just for tonight, but maybe for life We'll see! Come home with me, 'Cause I just can't change until I'll make you see So come on, ho-oooome home with me So come on, ho-oooome home with me COME HOME WITH ME! Sometimes we're not in control, You got to hold on, just take a ride 'Cause what if, what if tonight is the first night for the rest of our lives?! You may think my lines are bad, and Throw my number in the trash But I can't let you get away So I won't leave until I say Come home with me, Not just for tonight, but maybe for life We'll see! Come home with me, 'Cause I just can't change until I'll make you see So come on, ho-oooome home with me So come on, ho-oooome home with me COME HOME WITH ME! Let's make this a night to remember, Yeah to remember! We won't remember! Let's make this a night to remember, Yeah to remember! We won't remember! [x2] COME HOME WITH ME! Not just for tonight, but maybe for life We'll see! Come home with me, 'Cause I just can't change until I'll make you see So come on, ho-oooome home with me So come on, ho-oooome home with me COME HOME WITH ME


EmoticonEmoticon