30 กันยายน 2557

คอร์ด เนื้อเพลง Never Say Never Basement Jaxx Chordza

คอร์ด Never Say Never Basement Jaxx | คอร์ดกีต้าร์ Never Say Never Basement Jaxx | คอร์ดเพลง Never Say Never Basement Jaxx | เพลง Never Say Never Basement Jaxx | เนื้อเพลง Never Say Never Basement Jaxx
คอร์ด เนื้อเพลง Never Say Never Basement Jaxx Chordza


Oh, never mind, we tried We loved We conquered, I won't forget The taste Oh, no I'll never say never again I'll never say never I'll never say never again I'll never say never I'll never say never again The music brings me right back And you know that And you know that I got the answers in me Tell me, tell me, tell me, tell me... Like a vision of love You came, you stood You blew right through me I have no regrets The tears, the hopes I'll never say never again I'll never say never I'll never say never again I'll never say never I'll never say never again The music brings me right back And you know that And you know that I got the answers in me Tell me, tell me, tell me, tell me... The music brings me right back And you know that And you know that I got the answers in me Tell me, tell me, tell me, tell me... Oh, sing my love Oh, sing my love Oh, sweet my love Oh, sweet my love Oh, sing my love Oh, sing my love Oh, sweet my love Oh, sweet my love We've all just gotta be 'Cause answers rarely come easily We've all just gotta be Then finally, finally we're free I'll never say never I'll never say never again Oh, sing my love Oh, sing my love Oh, sweet my love Oh, sweet my love I'll never say never I'll never say never again Oh, sing my love Oh, sing my love Oh, sweet my love Oh, sweet my love I'll never say never I'll never say never again The music brings me right back And you know that And you know that I got the answers in me Tell me, tell me, tell me It's like I hear an angel calling The music


EmoticonEmoticon