3 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง หนาวลมที่เรณู จ่าหลอย เฮนรี Chordza

คอร์ด หนาวลมที่เรณู จ่าหลอย เฮนรี | คอร์ดกีต้าร์ หนาวลมที่เรณู จ่าหลอย เฮนรี | คอร์ดเพลง หนาวลมที่เรณู จ่าหลอย เฮนรี | เพลง หนาวลมที่เรณู จ่าหลอย เฮนรี | เนื้อเพลง หนาวลมที่เรณู จ่าหลอย เฮนรี
คอร์ด เนื้อเพลง หนาวลมที่เรณู จ่าหลอย เฮนรี Chordza


เรณูนคร ถิ่นนี้ช่างมีมนต์ขลัง ได้พบนวลนางดั่งเหมือนต้องมนต์แน่นิ่ง น้องนุ่งซิ่นไหมไว้ผมมวยสวยเพริศพริ้ง พี่รักเจ้าแล้วแท้จริง สาวเวียงพิงค์แห่งแดนอีสาน เราเคยสัมพันธ์ พลอดรักเมื่อคราหน้าหนาว คืนฟ้าสกาว เหน็บหนาวน้ำค้างเหลือนั่น เพราะได้เคียงน้องถึงต้องหนาวกายไม่หวาดหวั่น รุ่งสางต้องร้างไกลกัน สุดหวั่นไหวก่อนลา * ผ้าผวยร้อยผืน ไม่ชื่นเหมือนน้องอยู่ใกล้ ดูดอุร้อยไห ไม่คลายหนาวได้หรอกหนา ห่างน้องพี่ต้องหนาวหนักอุรา คอยนับวันเวลาจะกลับมาอบไอรักเก่า ** เย็นลมเหมันต์ ผ่านผันยิ่งพาสะท้อน โอ้น้องบังอรก่อนนั้นเคยคลอเคลียเจ้า ครั้งเที่ยวชมงานพระธาตุพนมยามหน้าหนาว พี่ยังไม่ลืมนงเยาว์โอ้แม่สาวเรณู (*,**)EmoticonEmoticon