27 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง หยุดเขื่อนแม่วงก์ คาวบอย Chordza

คอร์ด หยุดเขื่อนแม่วงก์ คาวบอย | คอร์ดกีต้าร์ หยุดเขื่อนแม่วงก์ คาวบอย | คอร์ดเพลง หยุดเขื่อนแม่วงก์ คาวบอย| เพลง หยุดเขื่อนแม่วงก์ คาวบอย | เนื้อเพลง หยุดเขื่อนแม่วงก์ คาวบอย


ในน้ำมีปลา ในป่ามีสัตว์
อีกสารพัด กระทิงเสือช้าง
วัวแดงนกยูง พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
ดังที่กล่าวอ้าง อยู่ในป่าแม่วงก์

แต่มาวันนี้เขาจะสร้างเขื่อน
สร้างข่าวบิดเบือน กลบเกลือนความจริง
เป็นป่าเสื่อมโทรม สมควรโค่นทิ้ง
ใจร้ายจริง ๆ หนอลิงกลายพันธุ์
อุทยานแม่วงก์ ยังคงสมบูรณ์
ทุกสิ่งเกื้อกูล เจือจุนสัมพันธ์
เทียบเคียงห้วยขาแข้ง ขอจงช่วยกัน
ร่วมแรงผลักดัน หยุดเขื่อนแม่วงก์

หยุดเขื่อนแม่วงก์ หยุดเขื่อนแม่วงก์
หยุดเขื่อนแม่วงก์ หยุดสร้างเขื่อนแม่วงก์

คนมีความโลภ ไม่จบไม่สิ้น
ผืนธรณินเนืองนองน้ำตา
อยากให้ทุกคน จงลุกขึ้นมา
ปกป้องผืนป่า วิงวอนจากใจ

จากปลายปากกา ปนสายน้ำตา
เพื่อป่าแม่วงก์

อุทยานแม่วงก์ ยังคงสมบูรณ์
ทุกสิ่งเกื้อกูล เจือจุนสัมพันธ์
เทียบเคียงห้วยขาแข้ง ขอจงช่วยกัน
ร่วมแรงผลักดัน หยุดเขื่อนแม่วงก์

หยุดทำลายแม่วงก์ หยุดทำร้ายแม่วงก์
หยุดเขื่อนแม่วงก์ หยุดสร้างเขื่อนแม่วงก์


EmoticonEmoticon