29 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง If I Were A Boy Beyonce Chordza

คอร์ด If I Were A Boy Beyonce | คอร์ดกีต้าร์ If I Were A Boy Beyonce | คอร์ดเพลง If I Were A Boy Beyonce | เพลง If I Were A Boy Beyonce | เนื้อเพลง If I Were A Boy Beyonce | Chord If I Were A Boy Beyonce
คอร์ด เนื้อเพลง If I Were A Boy Beyonce ChordzaIf I were a boy Even just for a day I'd roll out of bed in the morning and Threw on what I wanted and go Drink beer with the guys And chase after girls I'd kick it with who I wanted And I'd never get confronted for it Cause they stick up for me * If I were a boy I think I could understand How it feels to love a girl I swear I'd be a better man I'd listen to her Cause I know how it hurts When you lose the one you wanted Cause he's taken you for granted And everything you had got destroyed If I were a boy I would turn off my phone Tell everyone it's broken So they think I was sleeping alone I'd put myself first And make the rules as I go Cause I know she'd be faithful Waiting for me to come home ( * ) It's a little too late for you to come back Say it's just a mistake Think I'd forgive you like that If you thought I would wait for you You thought wrong But you're just a boy And don't understand How it feels to love a girl Some day you wish were a better man You don't listen to her You don't care how it hurts Until you lose the one you wanted Cause you've taken her for granted And everything you had got destroyed But you're just a boyEmoticonEmoticon