27 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เปลืองใจ Saturday Seiko Chordza

คอร์ด เปลืองใจ Saturday Seiko | คอร์ดกีต้าร์ เปลืองใจ Saturday Seiko | คอร์ดเพลง เปลืองใจ Saturday Seiko | เพลง เปลืองใจ Saturday Seiko | เนื้อเพลง เปลืองใจ Saturday Seiko | Chord เปลืองใจ Saturday Seiko
คอร์ด เนื้อเพลง เปลืองใจ Saturday Seiko Chordzaอยู่กับรัก กลับมีความลับ อยู่กับความเฉยชา แบกความรัก ต้องแบกปัญหา เปลืองเวลาเปลืองใจ ขุดมาคุ้ย ต่างขุดมาคุ้ย เก็บให้มันรกใจ กี่ความรัก ต้องแหลกสลาย กลายเป็นเพียงน้ำตา อยากให้เหมือนก่อนก่อน เหมือนตอนเก่าเก่า รักกันใหม่ใหม่ เหมือนวันก่อน อาจเป็นรักเก่าเก่า เข้าใจใหม่ใหม่ ย้อนวันเก่าเก่า เหมือนคราวก่อนตอนรักกัน อยู่ที่ไหนก็อยากให้รู้ อยู่อย่างคนรู้ใจ เจอะขนมหรือเจอะดอกไม้ ใจก็ลอยหาเธอ เหนื่อยก็ฟ้อง ไม่เหนื่อยก็ฟ้อง อยากได้ยินเสียงเธอ อยากบอกรัก รักอยู่เสมอ กลัวเธอลืมรักเรา อยากให้เหมือนก่อนก่อน เหมือนตอนเก่าเก่า รักกันใหม่ใหม่ เหมือนวันก่อน อาจเป็นรักเก่าเก่า เข้าใจใหม่ใหม่ ย้อนวันเก่าเก่า เหมือนคราวก่อนตอนรักกัน อยากให้เหมือนก่อนก่อน เหมือนตอนเก่าเก่า รักกันใหม่ใหม่ เหมือนวันก่อน อาจเป็นรักเก่าเก่า เข้าใจใหม่ใหม่ ย้อนวันเก่าเก่า เหมือนคราวก่อนตอนรักกัน อยากให้เหมือนก่อนก่อน เหมือนตอนเก่าเก่า รักกันใหม่ใหม่ เหมือนวันก่อน อาจเป็นรักเก่าเก่า เข้าใจใหม่ใหม่ ย้อนวันเก่าเก่า เหมือนคราวก่อนตอนรักกันEmoticonEmoticon