24 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง After The Storm Blows Through Maddie & Tae Chordza

คอร์ด After The Storm Blows Through Maddie & Tae | คอร์ดกีต้าร์ After The Storm Blows Through Maddie & Tae | คอร์ดเพลง After The Storm Blows Through Maddie & Tae | เพลง After The Storm Blows Through Maddie & Tae | เนื้อเพลง After The Storm Blows Through Maddie & Tae | Chord After The Storm Blows Through Maddie & Tae
คอร์ด เนื้อเพลง After The Storm Blows Through Maddie & Tae Chordza

You've been walking around with a dark cloud
Hanging over every step you take
Like the slightest breeze will knock you to your knees
Doing your best not to breathe
Wish I had the words to tell ya, but I got an umbrella
And I think it's big enough for the both of us

I'll face that wind by your side
Even take on that rain, I don't mind,
Or give you space or give you time,
If you need me to,
But I'll be here for you
After the storm blows through

You know, you and me, we've been thick as thieves
You get cut I feel the pain
We're stuck together, no matter what the weather
And that ain't gonna change
I don't know how long the hurt'll hold on
Or when the sun will shine again

image: http://static.urx.io/units/web/urx-unit-loader.gif

So until then...

I'll face that wind by your side
Even take on that rain, I don't mind,
Or give you space or give you time,
If you need me to,
But I'll be here for you
After the storm blows through
And your skies are blue again
And you're back to you again, my friend

I'll face that wind by your side
Even take on that rain, I don't mind,
Or give you space or give you time,
If you need me to,
But I'll be here for you
After the storm blows through
EmoticonEmoticon