24 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Are You With Me Easton Corbin Chordza

คอร์ด Are You With Me Easton Corbin | คอร์ดกีต้าร์ Are You With Me Easton Corbin | คอร์ดเพลง Are You With Me Easton Corbin | เพลง Are You With Me Easton Corbin | เนื้อเพลง Are You With Me Easton Corbin | Chord Are You With Me Easton Corbin
คอร์ด เนื้อเพลง Are You With Me Easton Corbin Chordza

I wanna dance by water 'neath the Mexican sky
Drink some Margaritas by a string of blue lights
Listen to the Mariachi play at midnight
Are you with me, are you with me?
I wanna fall like the Carolina rain on your skin
I wanna walk a little too far out on that limb
Take you every place I've been and never been
Are you with me, are you with me?
We can chase the wild dreams, live like crazy
Love me baby, come on, come on, come on
Just throw your arms around me
We can run like we won't run out of time
I wanna fly so high that I'll never come down
I wanna love so hard, it could rip my heart out
I wanna get so lost that I'll never be found
Are you with me? Are you with me?
We can chase the wild dreams, live like crazy
Love me baby, come on, come on, come on
Just throw your arms around me
We can run like we won't run out of time
Are you with me?
We can chase the wild dreams, live like crazy
Love me baby, come on, come on, come on
Just throw your arms around me
We can run like we won't run out of time
Are you with me?
Are you with me?
Are you with me?
Come on, come on, come on
Just come with me
EmoticonEmoticon