24 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Biscuits Kacey Musgraves Chordza

คอร์ด Biscuits Kacey Musgraves | คอร์ดกีต้าร์ Biscuits Kacey Musgraves | คอร์ดเพลง Biscuits Kacey Musgraves | เพลง Biscuits Kacey Musgraves | เนื้อเพลง Biscuits Kacey Musgraves | Chord Biscuits Kacey Musgraves
คอร์ด เนื้อเพลง Biscuits Kacey Musgraves Chordza

Taking down your neighbor won't take you any higher
I burned my own damn finger pokin' someone else's fire
I've never gotten taller makin' someone else feel small
If you ain't got nothin' nice to say don't say nothin' at all
Just hoe your own row and raise your own babies
Smoke your own smoke and grow your own daisies
Mend your own fences and own your own crazy
Mind your own biscuits and life will be gravy
Mind your own biscuits and life will be gravy
Nobody's perfect, we've all lost and we've all lied
Most of us have cheated, the rest of us have tried
The holiest of holies even slip from time to time
We've all got dirty laundry hangin' on the line
So hoe your own row and raise your own babies
Smoke your own smoke and grow your own daisies
Mend your own fences and own your own crazy
Mind your own biscuits and life will be gravy
Mind your own biscuits and life will be gravy
Pourin' salt in my sugar won't make yours any sweeter
Pissin' in my yard ain't gonna make yours any greener
And I wouldn't know about the rocks in your shoes
So I'll just do me and honey you can just do you (so hoe)
So hoe your own row and raise your own babies
Smoke your own smoke and grow your own daisies
Mend your own fences and own your own crazy
Mind your own biscuits and life will be gravy
Mind your own biscuits and life will be gravy
EmoticonEmoticon