23 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Without Love Elvis presley Chordza

คอร์ด Without Love Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Without Love Elvis presley | คอร์ดเพลง Without Love Elvis presley | เพลง Without Love Elvis presley | เนื้อเพลง Without Love Elvis presley | Chord Without Love Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Without Love Elvis presley Chordza

I awakened this morning, I was filled with despair All my dreams turned to ashes and gone, oh yeah As I looked at my life it was barren and bare Without love I've had nothing at all
* Without love I've had nothing Without love I've had nothing at all I have conquered the
world All but one thing did I have Without love I've had nothing at all
Once I had a sweetheart who loved only me There was nothing, oh that she would not give, oh no But I was blind to her goodness and I could not see That a heart without love cannot live
( * )
EmoticonEmoticon