6 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The End Of The World SKEETER DAVIS Chordza

คอร์ด The End Of The World SKEETER DAVIS | คอร์ดกีต้าร์ The End Of The World SKEETER DAVIS | คอร์ดเพลง The End Of The World SKEETER DAVIS | เพลง The End Of The World SKEETER DAVIS | เนื้อเพลง The End Of The World SKEETER DAVIS | Chord The End Of The World SKEETER DAVIS
คอร์ด เนื้อเพลง The End Of The World SKEETER DAVIS Chordza

Why does the sun go on shining
Why does the sea rush to shore
Don't they know it's the end of the world
'Cause you don't love me any more
Why do the birds go on singing
Why do the stars glow above
Don't they know it's the end of the world
It ended when I lost your love
I wake up in the morning and I wonder
Why everything's the same as it was
I can't understand, no, I can't understand
How life goes on the way it does
Why does my heart go on beating
Why do these eyes of mine cry
Don't they know it's the end of the world
It ended when you said goodbye
Why does my heart go on beating
Why do these eyes of mine cry
Don't they know it's the end of the world
It ended when you said goodbye

EmoticonEmoticon