26 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา รวมศิลปิน Chordza

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา รวมศิลปิน| คอร์ดกีต้าร์ เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา รวมศิลปิน| คอร์ดเพลง เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา รวมศิลปิน| เพลง เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา รวมศิลปิน| เนื้อเพลง เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา รวมศิลปิน| Chord เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา รวมศิลปิน
คอร์ด เนื้อเพลง เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา รวมศิลปิน Chordza

ถึงอยู่แคว้นใด
ไม่สุขสำราญ
เหมือนอยู่บ้านเรา
ชื่นฉ่ำค่ำเช้าสุขทวี
ทรัพย์จากผืนดิน
สินจากนที
มีสิทธิ์เสรี
สันติครองเมือง

เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์
ไร่นาสดใสใต้ฟ้าเรือง
โบราณสถานส่งนามประเทือง
เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไก

รักชาติของเรา
ไว้เถิดผองไทย
ผืนแผ่นแหลมทอง
รวมพี่รวมน้องด้วยกัน
รักเกียรติรักวงศ์
เสริมส่งสัมพันธ์
ทูนเทิดเมืองไทยนั้นให้ยืนยง

เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์
ไร่นาสดใสใต้ฟ้าเรือง
โบราณสถานส่งนามประเทือง
เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไก

รักชาติของเรา
ไว้เถิดผองไทย
ผืนแผ่นแหลมทอง
รวมพี่รวมน้องด้วยกัน
รักเกียรติรักวงศ์
เสริมส่งสัมพันธ์
ทูนเทิดเมืองไทยนั้นให้ยืนยง
EmoticonEmoticon