2 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง โลกของผึ้ง เฟิร์น จรินทร The Voice Thailand Chordza

คอร์ด โลกของผึ้ง เฟิร์น จรินทร | คอร์ดกีต้าร์ โลกของผึ้ง เฟิร์น จรินทร | คอร์ดเพลง โลกของผึ้ง เฟิร์น จรินทร | เพลง โลกของผึ้ง เฟิร์น จรินทร | เนื้อเพลง โลกของผึ้ง เฟิร์น จรินทร | Chord โลกของผึ้ง เฟิร์น จรินทร
คอร์ด เนื้อเพลง โลกของผึ้ง เฟิร์น จรินทร The Voice Thailand Chordza


มวล พิษภัยดูมาก มี
แต่ ชีวิต ในโลกทุกชีวี
ยัง ต้องมี ดิ้น รน
ผึ้ง น้อย ตัวหนึ่งนี้
ดิ้นหนี พิษภัย ที่ ผจญ
ต้อง ทุกข์ ต้อง ทน
เพื่อชีพตน และคน ร่วมเดิน
ผึ้ง ผกผิน บิน ลอยลิ่วเคว้ง
เอา เสียงเพลง แลก เงิน
ผึ้ง ก็หวัง แฟนผึ้งยังไม่เมิน
ปล่อย ผึ้งเดิน ที่สลัว
ผึ้ง ได้กิน ใช่กิน เพียงตัว
ทาง ครอบครัว ก็อิ่ม กัน
ดนตรี 8 Bars..6...7...
8..ผึ้ง น้อย ตัวหนึ่งนี้
ดิ้นหนี พิษภัย ที่ ผจญ
ต้อง ทุกข์ ต้อง ทน
เพื่อชีพตน และคน ร่วมเดิน
ผึ้ง ผกผิน บิน ลอยลิ่วเคว้ง
เอา เสียงเพลง แลก เงิน
ผึ้ง ก็หวัง แฟนผึ้งยังไม่เมิน
ปล่อย ผึ้งเดิน ที่สลัว
ผึ้ง ได้กิน ใช่กิน เพียงตัว
ทาง ครอบครัว ก็อิ่ม กัน...
EmoticonEmoticon