12 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง รักสุดใจคือในหลวง แก้ว มณีทรัพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักสุดใจคือในหลวง แก้ว มณีทรัพย์ Chordza
คอร์ด รักสุดใจคือในหลวง แก้ว มณีทรัพย์ | เนื้อเพลง รักสุดใจคือในหลวง แก้ว มณีทรัพย์ | Chord รักสุดใจคือในหลวง แก้ว มณีทรัพย์

เนื้อเพลง รักสุดใจคือในหลวง แก้ว มณีทรัพย์
หนึ่งในดวงใจ ของชนชาวไทยทั่วหล้า
คือองค์ราชา พระบารมีเลิศล้ำ
ใช้หลักกปกครอง ตามครรลองทศพิตราชธรรม
มิให้ลูกไทยเหลื่อมล้ำ นำความสุขสู่ปวงประชา

70 ปี พระบารมีคุ้มเกล้า
ให้ผองไทยเรา อยู่เย็นเป็นสุขทั่วหล้า
เหน็ดเหนื่อยเพียงใด พระวรกายอ่อนล้า
เสโทรินหลั่งกายา แก้ปัญหา ให้ชนชาวไทย

องค์เหนือหัวภูมิพล พระองค์เปี่ยมล้น
ด้วยบารมียิ่งใหญ่
ปวงประชา ต่างศรัทธาในน้ำพระทัย
ที่พระองค์ทรงให้ ลูกไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

หนึ่งในดวงใจ ไม่มีใครเทียบพระองค์ท่าน
เทิดทูนตลอดกาล ประกาศไว้ให้โลกได้ยิน
เกิดเป็นคนไทย รักสุดใจคือพระเจ้าแผ่นดิน
ใครคิดย่ำยีหยามหมิ่น ให้ไร้แผ่นดิน สิ้นความเป็นคน

องค์เหนือหัวภูมิพล พระองค์เปี่ยมล้น
ด้วยบารมียิ่งใหญ่
ปวงประชา ต่างศรัทธาในน้ำพระทัย
ที่พระองค์ทรงให้ ลูกไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

หนึ่งในดวงใจ ไม่มีใครเทียบพระองค์ท่าน
เทิดทูนตลอดกาล ประกาศไว้ให้โลกได้ยิน
เกิดเป็นคนไทย รักสุดใจคือพระเจ้าแผ่นดิน
ใครคิดย่ำยีหยามหมิ่น ให้ไร้แผ่นดิน สิ้นความเป็นคน
EmoticonEmoticon