2 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีสิ่งใดไม่ชัดเจน ญาณิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีสิ่งใดไม่ชัดเจน ญาณิน Chordza
คอร์ด ไม่มีสิ่งใดไม่ชัดเจน ญาณิน | เนื้อเพลง ไม่มีสิ่งใดไม่ชัดเจน ญาณิน | Chord ไม่มีสิ่งใดไม่ชัดเจน ญาณิน

เนื้อเพลง ไม่มีสิ่งใดไม่ชัดเจน ญาณิน
มีบางคราวที่ไม่เข้าใจ
มีบางคราวอยากหยุดเคลื่อนไหว
มีบางคราวที่ต้องฝืนใจ
ไม่ว่าสิ่งใด หรืออะไรไม่ชัดเจน

มีบางคราวที่ฉันทุกข์ใจ
มีบางคราวที่เราสับสน
มีบางคราวที่ฉันทุกข์ทน
ไม่ว่าสิ่งใดหรืออะไรไม่ชัดเจน

แต่สุดท้าย ยังมีเรา
ที่สุดท้าย ต้องตัดสินใจ
อยากหาย ไปยังโลกใด
ไม่ว่าสิ่งใด หรืออะไรไม่ชัดเจน

มีบางคราวที่เราหนาวเย็น
มีบางคราวไม่อยากจะเห็น
มีบางคราวไม่อยากได้ยิน
ไม่ว่าสิ่งใด หรืออะไรไม่ชัดเจน

แต่สุดท้าย ยังมีเรา
ที่สุดท้าย ต้องตัดสินใจ
อยากหาย ไปยังโลกใด
ไม่ว่าสิ่งใด หรืออะไรไม่ชัดเจน

EmoticonEmoticon