16 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะ (ฉัน) มีเพียงเธอ พราว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะ (ฉัน) มีเพียงเธอ พราว Chordza
คอร์ด เพราะ (ฉัน) มีเพียงเธอ พราว | เนื้อเพลง เพราะ (ฉัน) มีเพียงเธอ พราว | Chord เพราะ (ฉัน) มีเพียงเธอ พราว

เนื้อเพลง เพราะ (ฉัน) มีเพียงเธอ พราว
* เพราะว่าฉันมีเพียงเธอตลอดมา

ไม่เคยใส่ใจจะหาใครมาทดแทน

คล้องเคียงแขนกันเกลียวกลมตลอดไป

โลกคงสดใสที่ทำให้เราคู่กัน

Instru:


** เพราะเรานั้นยังมั่นคงในจุดยืน

ไม่เคยจะฝืนทำใจในความสัมพันธ์

และเรานั้นจะซื่อตรงตลอดไป

ไม่มีหวั่นไหวเพราะใจของเราแน่นอน

Instru:


*** สุดแต่ใจจะคว้าหาความสุขล้ำ

(ที่ทำให้รักเราดูยิ่งใหญ่)

หากมีใครถลำก้าวเดินผิดพลั้ง

(เรายังคงพร้อมจะยอมรับมัน)

สิ่งที่มีความหมายมากมายกล่าวย้ำ

(จงจำเอาไว้ถ้าใครกำหนด)

กฏเกณฑ์แหงความรักมักทำให้ช้ำ

(จงจำเอาไว้)

(ซ้ำ *)

Instru:

(ซ้ำ **)

Instru:

(ซ้ำ ***)


**** เพราะว่าฉันมีเพียงเธอตลอดมา

ไม่เคยจะใส่ใจจะหาใครมาทดแทน

คล้องเคียงแขนกันเกลียวกลมตลอดไป

โลกคงสดใสที่ทำให้เราคู่กัน

(ซ้ำ ****,****)
EmoticonEmoticon