17 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ยามเย็น วี วิโอเลต วอเทียร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยามเย็น วี วิโอเลต วอเทียร์ Chordza
คอร์ด ยามเย็น วี วิโอเลต วอเทียร์ | เนื้อเพลง ยามเย็น วี วิโอเลต วอเทียร์ | Chord ยามเย็น วี วิโอเลต วอเทียร์

เนื้อเพลง ยามเย็น วี วิโอเลต วอเทียร์
แดดรอนๆ เมื่อทินกรจะลับเหลี่ยมเมฆา ทอแสงเรืองอร่ามช่างงามตา ในนภาสลับจับอัมพร

แดดรอนๆ เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล
ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน ทุกวันคืนรื่นอุรา
ต้องอยู่เดียวเปลี่ยนวิญญาณ์ เหมือนดังนภา ไร้ทินกร
แดดรอนๆ หากทินกรจะลาโลกไปไกล ความรักเราคงอยู่คู่กันไป ในหัวใจคงอยู่คู่เชยชม

'Tis sundown. The golden sunlight tints the blue sea.
Paints the hill and gilds the palm tree, Happy be, my love, at sundown.
'Tis sundown. The multi-coloured dancing sunbeam
Brightly shines on in my heart's dream Of the one I love, at sundown.

The birds come to their nest At peace, they bill and coo.
The wide world sinks to rest, And so do I and so do you.

'Tis sundown. In splendour sinks the sun, comes twilight,
Day is done, now greets the cool night. Happy be, my love, at sundown.

โอ้ยามเย็น จวบยามนี้เป็นเวลาสุดอาวรณ์
ยามไร้ความสว่างห่างทินกร ยามรักจำจะจรจากกันไป
EmoticonEmoticon