15 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Lucky Britney Spears Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lucky Britney Spears Chordza
คอร์ด Lucky Britney Spears | เนื้อเพลง Lucky Britney Spears | Chord Lucky Britney Spears

เนื้อเพลง Lucky Britney Spears
Early morning, she wakes up Knock, knock, knock on the door
It's time for makeup, perfect smile It's you they're all waiting for They go
"Isn't she lovely, this Hollywood girl?” And they say

* She’s so lucky, she's a star But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking
If there's nothing missing in my life
Then why do these tears come at night

Lost in an image, in a dream But there's no one there to wake her up
And the world is spinning, and she keeps on winning
But tell me what happens when it stops? They go
Isn't she lucky ,this hollywood girl

(ซ้ำ * )
"Isn't she lovely, this Hollywood girl?”
She is so lucky, but why does she cry?
If there is nothing missing in her life Why do tears come at night

** She’s so lucky, she's a star But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking
If there's nothing missing in my life Then why do these tears come at night

(ซ้ำ ** )
EmoticonEmoticon