16 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Promise วงตาวัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Promise วงตาวัน Chordza
คอร์ด The Promise วงตาวัน | เนื้อเพลง The Promise วงตาวัน | Chord The Promise วงตาวัน

เนื้อเพลง The Promise วงตาวัน
Hail to the the sun,
Brings the chosen one
Reflection, Reflection of our love
In this heart, In these eyes,
Time cannot disguise
The promise,
The promise of this new life
This is the victory of love
Over demons that would steal
Something as real as this life
This is the culminating light
Giving reason to our lives
Not again, Will we pale
In the shadows of doubt
Hail to the sky,
That is the reason why
We see hope,
We see hope where once was pain
In this face, In this hands,
The history of our land
Is captured, is captured for all to see
This is the victory of time
Over the darkened doubting mind
Never, Never was love so clear
And now the meaning of these words
As clear as this new birth
He is life, He is love,
Love we can touch
Hail to this son,
This symbol of our love
The promise,
The promise of lives to come
To come
To come
To come

EmoticonEmoticon