20 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Helium Sia Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Helium Sia Chordza
คอร์ด Helium Sia | เนื้อเพลง Helium Sia | Chord Helium Sia

เนื้อเพลง Helium Sia
คอร์ด Helium Sia | เนื้อเพลง Helium Sia | Chord Helium Sia
I'm trying but I keep falling down
I cry out but nothing comes now
I'm giving my all
And I know peace will come
I never wanted to need someone
Yeah, I wanted to play tough
Thought I could do all just on my own
But even Superwoman
Sometimes needed Superman's soul
Help me out of this hell
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up when I'm down down down
When I've hit the ground
You're all I need
And if you let go
I'll float towards the sun
I'm stronger 'cause you fill me up
But when the fear comes
And I drift towards the ground
I am lucky that you're around
Yeah, I wanted to play tough
Thought I could do all just on my own
But even Superwoman
Sometimes needed Superman's soul
Help me out of this hell
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up when I'm down down down
When I've hit the ground
You're all I need
'Cause your love lifts me up like helium
Your love lifts me up like helium
You lift me up and I am found
You lift me up before I hit the ground
You lift me up when I'm down down down
You lift me up before I hit the ground
You lift me up and I am found
You lift me up before I hit the ground
You lift me up when I'm down down down
You lift me up before I hit the ground!
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up when I'm down down down
When I've hit the ground
You're all I need
'Cause your love lifts me up like helium
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up like helium

EmoticonEmoticon