9 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Give It Up KC & The Sunshine Band Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Give It Up KC & The Sunshine Band Chordza
คอร์ด Give It Up KC & The Sunshine Band | เนื้อเพลง Give It Up KC & The Sunshine Band | Chord Give It Up KC & The Sunshine Band

เนื้อเพลง Give It Up KC & The Sunshine Band
คอร์ด Give It Up KC & The Sunshine Band | เนื้อเพลง Give It Up KC & The Sunshine Band | Chord Give It Up KC & The Sunshine Band
Everybody wants you
Everybody wants your love
I'd just like to make you mine all night
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Everybody sees you
Everybody looks and stares
I'd just like to make you mine, all mine
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Everybody wants you
Everybody wants your love
I'd just like to make you mine all night
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Can you give it, can you give it, give it up?
Come on baby I need your love
Give it up, some of your love
Come on and play the game of love
Everybody is on me, give it up ??
Come on baby, I need your love
Can I touch you, can I love you
Come on baby, baby, I love you
Can you give it, give it up?
Come on baby give me your love
EmoticonEmoticon