17 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Wanderlove Claudine Clark Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wanderlove Claudine Clark Chordza
คอร์ด Wanderlove Claudine Clark | เนื้อเพลง Wanderlove Claudine Clark | Chord Wanderlove Claudine Clark

เนื้อเพลง Wanderlove Claudine Clark
คอร์ด Wanderlove Claudine Clark | เนื้อเพลง Wanderlove Claudine Clark | Chord Wanderlove Claudine Clark
Come my love and we shall wander
All of life to see and know
When the seasons lost her trembling
All things come and all things go
We'll climb up the snowy mountain
Sail across the rolling seas
We shall live for one another
I for you, and you for me
We'll go down to green grass meadows
Where the cold winds never blow
If we taste the wine of loving
Only you and I shall know
Come my love, and we shall wander
Just to see what we can find
If we only find each other
Still the journey's worth the time
EmoticonEmoticon