17 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Nashville Cats The Lovin Spoonful Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Nashville Cats The Lovin Spoonful Chordza
คอร์ด Nashville Cats The Lovin Spoonful | เนื้อเพลง Nashville Cats The Lovin Spoonful | Chord Nashville Cats The Lovin Spoonful

เนื้อเพลง Nashville Cats The Lovin Spoonful
คอร์ด Nashville Cats The Lovin Spoonful | เนื้อเพลง Nashville Cats The Lovin Spoonful | Chord Nashville Cats The Lovin Spoonful
Nashville cats, play clean as country water
Nashville cats, play wild as mountain dew
Nashville cats, been playin' since they's babies
Nashville cats, get work before they're two
Well, there's thirteen hundred and fifty two
Guitar pickers in Nashville
And they can pick more notes than the number of ants
On a Tennessee ant hill
Yeah, there's thirteen hundred and fifty two
Guitar cases in Nashville
And any one that unpacks 'is guitar could play
Twice as better than I will
Yeah, I was just thirteen, you might say I was a
Musical proverbial knee-high
When I heard a couple new-sounding tunes on the tubes
And they blasted me sky-high
And the record man said every one is a yellow sun
Record from Nashville
And up north there ain't nobody buys them
And I said, "But I Will"
And it was
Nashville cats, play clean as country water
Nashville cats, play wild as mountain dew
Nashville cats, been playin' since they's babies
Nashville cats, get work before they're two
Well, there's sixteen thousand eight hundred 'n' twenty one
Mothers from Nashville
All their friends play music, and they ain't uptight
If one of the kids will
Because it's custom made for any mothers son
To be a guitar picker in Nashville
And I sure am glad I got a chance to say a word about
The music and the mothers from Nashville
Nashville cats, play clean as country water
Nashville cats, play wild as mountain dew
Nashville cats, been playin' since they's babies
Nashville cats, get work before they're two
Kick itEmoticonEmoticon