17 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Summer in the City The Lovin Spoonful Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Summer in the City The Lovin Spoonful Chordza
คอร์ด Summer in the City The Lovin Spoonful | เนื้อเพลง Summer in the City The Lovin Spoonful | Chord Summer in the City The Lovin Spoonful

เนื้อเพลง Summer in the City The Lovin Spoonful
คอร์ด Summer in the City The Lovin Spoonful | เนื้อเพลง Summer in the City The Lovin Spoonful | Chord Summer in the City The Lovin Spoonful
Hot town, summer in the city
Back of my neck getting dirty and gritty
Been down, isn't it a pity
Doesn't seem to be a shadow in the city
All around, people looking half dead
Walking on the sidewalk, hotter than a match head
But at night it's a different world
Go out and find a girl
Come-on come-on and dance all night
Despite the heat it'll be alright
And babe, don't you know it's a pity
That the days can't be like the nights
In the summer, in the city
In the summer, in the city
Cool town, evening in the city
Dressing so fine and looking so pretty
Cool cat, looking for a kitty
Gonna look in every corner of the city
Till I'm wheezing like a bus stop
Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop
But at night it's a different world
Go out and find a girl
Come-on come-on and dance all night
Despite the heat it'll be alright
And babe, don't you know it's a pity
That the days can't be like the nights
In the summer, in the city
In the summer, in the city
Hot town, summer in the city
Back of my neck getting dirty and gritty
Been down, isn't it a pity
Doesn't seem to be a shadow in the city
All around, people looking half dead
Walking on the sidewalk, hotter than a match head
But at night it's a different world
Go out and find a girl
Come-on come-on and dance all night
Despite the heat it'll be alright
And babe, don't you know it's a pity
That the days can't be like the nights
In the summer, in the city
In the summer, in the cityEmoticonEmoticon