15 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Shout The Isley Brothers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Shout The Isley Brothers Chordza
คอร์ด Shout The Isley Brothers | เนื้อเพลง Shout The Isley Brothers | Chord Shout The Isley Brothers

เนื้อเพลง Shout The Isley Brothers
คอร์ด Shout The Isley Brothers | เนื้อเพลง Shout The Isley Brothers | Chord Shout The Isley Brothers
Well
You know you make me wanna (Shout)
Kick my heels up and (Shout)
Throw my hands up and (Shout)
Throw my head back and (Shout)
Come on now (Shout)

Don't forget to say you will
Don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(Say you will)
Say it right now, baby
(Say you will)
Come on, come on
(Say you will)
Say that you
(Say you will)
Come on now

(Say) Say that you love me
(Say) Say that you need me
(Say) Say that you want me
(Say) You wanna please me
(Say) Come on now
(Say) Come on now
(Say) Come on now

(Say) I still remember
(Shooby-doo-wop-do-wop-wop-wop-wop)
When you used to be 9 years old
(Shooby-doo-wop-do-wop-wop-wop-wop)
Yeah, yeah
I was a fool for you, from the bottom of my soul, yeah
(Shooby-doo-wop-do-wop-wop-wop-wop)

Now that you've grown up
(Shooby-doo-wop-do-wop-wop-wop-wop)
Grown enough to know, yeah, yeah
(Shooby-doo-wop-do-wop-wop-wop-wop)
You wanna leave me, you wanna let me go
(Shooby-doo-wop-do-wop)

I want you to know
I said, I want you to know right now, yeah
You been good to me baby
Better than I been to myself, hey, hey
And if you ever leave me
I don't want nobody else, hey, hey
I said I want you to know, hey
I said I want you to know right now, hey, hey

You know you make me wanna
(Shout,whoo) Hey, yeah
(Shout,whoo) Yeah, yeah, yeahEmoticonEmoticon