15 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Twist And Shout The Isley Brothers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Twist And Shout The Isley Brothers Chordza
คอร์ด Twist And Shout The Isley Brothers | เนื้อเพลง Twist And Shout The Isley Brothers | Chord Twist And Shout The Isley Brothers

เนื้อเพลง Twist And Shout The Isley Brothers
คอร์ด Twist And Shout The Isley Brothers | เนื้อเพลง Twist And Shout The Isley Brothers | Chord Twist And Shout The Isley Brothers
Well, shake it up baby now
Twist and shout
Come on, come on, come, come on baby now
Come on and work it on out
Well work it on out, honey
You know you look so good
You know you got me goin' now
Just like I know you would

Well, shake it up baby now
Twist and shout
Come on, come on, come, come on baby now
Come on and work it on out
You know you twist, little girl
You know you twist so fine
Come on and twist a little closer now
And let me know that you're mine, woo

Ah, ah, ah, ah
Yeah, shake it up baby now
Twist and shout
Come on, come on, come, come on baby now
Come on and work it on out
You know you twist, little girl
You know you twist so fine
Come on and twist a little closer now
And let me know that you're mine
Well shake it, shake it, shake it, baby now
Well shake it, shake it, shake it, baby now
Well shake it, shake it, shake it, baby now
Ah, ah, ah, ahEmoticonEmoticon