27 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง CALL OF THE VOID HUGO Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง CALL OF THE VOID HUGO Chordza
คอร์ด CALL OF THE VOID HUGO | เนื้อเพลง CALL OF THE VOID HUGO | Chord CALL OF THE VOID HUGO
""

เนื้อเพลง CALL OF THE VOID HUGO
คอร์ด CALL OF THE VOID HUGO | เนื้อเพลง CALL OF THE VOID HUGO | Chord CALL OF THE VOID HUGO
You know I was terrified by the light of morning
That?s when I realized, it became a warning
It?s hard to take advice when your always falling
I know you?re always right, but I hear it calling for me Calling for me

I hear you breathing now, softer than a shadow
I get the meaning now , I?m only a man when I?m with you
We come from different tribes, now belong to no one
I?m not an acolyte, but I hear it calling for me Calling for me

* Once, when I was weakened,
you were the one who pulled me out Now I can live without a doubt
and I notice, all around you
We are the ones who need you now, no one will ever tear us down

** It?s like you are Love,
you are the one who will destroy Yes you are the one who will destroy
the call of the void

Breathe in and let it pass, let it keep on rushing
Take your fingers off the glass, let it keep on flowing
Technicians are breaking down, maybe they?re too lonely
The Beast is sleeping now, but he?ll soon come calling for us Calling for us

( * , ** )


( ** )EmoticonEmoticon