31 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง พระยอม คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พระยอม คาราบาว Chordza
คอร์ด พระยอม คาราบาว | เนื้อเพลง พระยอม คาราบาว | Chord พระยอม คาราบาว
""

เนื้อเพลง พระยอม คาราบาว
คอร์ด พระยอม คาราบาว | เนื้อเพลง พระยอม คาราบาว | Chord พระยอม คาราบาว
เกิดเป็นคนไทยระวังจะเป็น
ผู้ถูกกระทำให้เสียหาย
โดยถูกต้องตามกฏหมาย
และระเบียบราชการ
อย่างโปร่งใส
พระยอมแต่เณรไม่ยอม
พระยอมแต่เณรไม่ยอม
โฉนดยังปลอมราชการยังป่วย
สวนแก้วจึงเป็นสวนกล้วย
โฉนดสิบล้าน
กลายเป็นถุงกล้วยแขก
เณรแอ๊ดเณรอ๊อดอ้วนตุบ
ให้รู้สึกจุกแน่นในหัวใจ
เณรเล็กเณรลี่เณรหมีควาย
ทั้งบังหบาโกก็ยังไม่ยอม
พระยอมแต่เณรข้องใจ
ข้าราชการไทย ทำไมซี้ซั้วต่า
พระคุณเจ้ายังถูกแหกตา
แล้วปวงประชา
จะหวังพึ่งพาใคร
ปวงประชาจะหวังพึ่งพาใคร
พระยอมแต่เณรไม่ยอม
พระยอมแต่เณรไม่ยอม
โฉนดยังปลอมราชการยังป่วย
สวนแก้วจึงเป็นสวนกล้วย
โฉนดสิบล้าน
กลายเป็นถุงกล้วยแขก
ที่ดินชื้อขายกันได้
โฉนดออกให้ด้วยกรมที่ดิน
แล้ววันหนึ่งศาลมาตัดสิน
ว่าเป็นที่ดิน
ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
กฏหมายทำไมไม่ชอบ
ไม่ตีกรอบกันคนขี้ตู่
กี่ปีกี่ชาติไม่เคยมาดู
ดูแต่ มาตรา ที่ล้าสมัย
กฏหมาย มาตรา ที่เก่าล้าสมัย
คุณธรรมนำทางสว่างโลด
ไม่ทุกข์ไม่โศก
ไม่แค้นเคืองผู้ใด
หลวงพ่อท่านตัดใจได้
แต่เณรอย่างเราตัดใจไม่ลง
พระยอมแต่เณรไม่ยอม
พระปลงแต่เณรไม่ปลง
ชายตาไม่หลับไม่ลง
พระโดนเขาโกง
ข้าราชการลอยตัว.
เกิดเป็นคนไทยระวังจะเป็น
ผู้ถูกกระทำให้เสียหาย
โดยถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบราชการ
อย่างโปร่งใส
คุณธรรมนำทางสว่างโลด
ไม่ทุกข์ไม่โศก
ไม่แค้นเคืองผู้ใด
หลวงพ่อท่านตัดใจได้
แต่เณรอย่างเราตัดใจไม่ลง
พระยอมแต่เณรไม่ยอม
พระปลงแต่เณรไม่ปลง
ชายตาไม่หลับไม่ลง
พระโดนเขาโกง
ข้าราชการลอยตัว
ปากกานำทางการดับทุกข์
ให้นึกสนุกเขียนหนังสือดีกว่า
ถุงกล้วยแขกพระพยอมมีค่า
ควรเป็นบทเรียน ให้กับสังคม
สังคมสังคังสังฆทาน
บทเรียนสิบล้าน
คอยเฝ้าเตือนใจ
คิดดูแล้วแสนเสียดาย
ผู้หลักผู้ใหญ่
แค่หัวหลักหัวตอ
ผู้หลักผู้ใหญ่
แค่หัวหลักหัวตอ
พระยอมแต่เณรไม่ยอม
พระยอมแต่เณรไม่ยอม
โฉนดยังปลอมราชการยังป่วย
สวนแก้วจึงเป็นสวนกล้วย
โฉนดสิบล้าน
กลายเป็นถุงกล้วยแขก
พระยอมแต่เณรไม่ยอม
พระยอมแต่เณรไม่ยอม
โฉนดยังปลอมราชการยังป่วย
สวนแก้วจึงเป็นสวนกล้วย
โฉนดสิบล้าน
กลายเป็นถุงกล้วยแขก
โฉนดสิบล้าน
กลายเป็นถุงกล้วยแขก.

EmoticonEmoticon