16 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Spirit Beyonce Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Spirit Beyonce Chordza
คอร์ด Spirit Beyonce | เนื้อเพลง Spirit Beyonce | Chord Spirit Beyonce
""

เนื้อเพลง Spirit Beyonce
คอร์ด Spirit Beyonce | เนื้อเพลง Spirit Beyonce | Chord Spirit Beyonce
Yeah, yeah and the wind is talking
Yeah, yeah for the very first time
With a melody that pulls you towards it
Painting pictures of paradise

Saying rise up to the light in the sky, yeah
Watch the light lift your heart up
Burn your flame through the night

Woah, spirit
Watch the heavens open, yeah
Spirit, can you hear it calling? Yeah

Yeah, yeah and the waters crashing
Trying to keep your head up high
While you're trembling, that's when the magic happens
And the stars gather by your side

Saying rise up to the light in the sky, yeah
Let the light lift your heart up
Burn your flame through the night

Yeah, spirit
Watch the heavens open, yeah
Spirit, can you hear it calling? Yeah

Your destiny is coming close
Stand up and fight
So go into that far off land
And be one with the great I am, I am
A boy becomes a man

Woah, spirit
Watch the heavens open, yeah
Spirit, can you hear it calling? Yeah
Spirit, watch the heavens open, open, yeah
Spirit, spirit, can you hear it calling? Yeah

Your destiny is coming close, stand up and fight
So go into a far off land and be one with the great I amEmoticonEmoticon