8 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Forever Man Eric Clapton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Forever Man Eric Clapton Chordza
คอร์ด Forever Man Eric Clapton | เนื้อเพลง Forever Man Eric Clapton | Chord Forever Man Eric Clapton
""

เนื้อเพลง Forever Man Eric Clapton
คอร์ด Forever Man Eric Clapton | เนื้อเพลง Forever Man Eric Clapton | Chord Forever Man Eric Clapton
How many times must I tell you baby
How many bridges I've got to cross
How many times must I swear to myself
Before I can talk to the boss
Before I can talk to the boss
How many times must I say I love you
Before you finally understand
Won't you be my forever woman
I'll try to be your forever man
Try to be your forever man
How many times must I say I love you
Before you finally understand
Won't you be my forever woman
I'll try to be your forever man
Try to be your forever man
Forever man, forever man, forever man
Forever man, forever man, forever man
I'll try to be your forever man
Forever man, forever man, forever man
Forever man, forever man, forever man
Forever man, forever man, forever man
I'll try to be your forever man
EmoticonEmoticon