26 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง สะออนอีสาน อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สะออนอีสาน อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง Chordza
คอร์ด สะออนอีสาน อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง | เนื้อเพลง สะออนอีสาน อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง | Chord สะออนอีสาน อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง
""

เนื้อเพลง สะออนอีสาน อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง
คอร์ด สะออนอีสาน อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง | เนื้อเพลง สะออนอีสาน อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง | Chord สะออนอีสาน อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง
อย่าไลลืมถิ่นอีสาน ลืมพงศ์พันธุ์พี่น้องเฮา ฟ่าวมาเด้อเอื้อย อาอาว อีสานบ้านเฮายังถ่าอยู่
มาส่อยให้โลกเพิ่นรับรู้ ตะสะออนหลายอีสาน

ลำน้ำโขง เพิ่นตุ้มโฮมให้ฮักแพงกัน กอดกายสายสัมพันธ์ หุ้มลูกหลานลุ่มน้ำชี
สิโดนส่ำได๋บ่เสื่อมคลาย บ่หน่ายแหนงหนี เปรียบเหมือนดั่งสายนที ให้ลูกอยู่ดีย้อนมีแม่มูล
ดินแดนธรรม น้อมนำในคำสอน สืบสานมาแต่ปางก่อน บ่ลดทอนแต่เพิ่มพูน
ผู้คนหลั่งไหลใกล้ไกลมาเอาบุญ ยามทุกข์ยากได้เกื้อหนุน เป็นต้นทุนฮอดชาติหน้า

ไปบ้านพุ้นได้กินปลา มาบ้านพี้ได้กินข้าว บ่ว่าหนุ่มหรือผู้สาว คำเว่ากะม่วนหู
เชิญหมู่เจ้าให้มาดู สิฮู้เห็นเด่นกับตา โอ้ล่ะน้อโอ้ล่ะหนา โอ้ล่ะน้อ โอ้ล่ะหนา

ผูกข้อต่อแขนให้มั่นแก่นคือข้าวเหนียว รวมกันเป็นหนึ่งเดียว พุทธาค้ำธรรมรักษา
ตุข่อยตุเจ้ามาเบิ่งเอาที่เว่ามา ตะสะออนแท้เพิ่นว่า เป็นตะมาแท้อีสาน

ล่ะแม่นว่า นอนาย มาม่วนเอาฮ้ายล่ะเสียงพิณโตดต่ง ม่วนคักฮ้ายล่ะเสียงแคนจ้าวส่ง
ได้ยินแล้วกะหลง ได้ฟังแล้วกะย้อน ได้ฟ้อนแล้วกะม่วน แฮงฟังแฮงม่วน จนบ่อยากอ่วยหนี
หาไสกะบ่มี ของดีคู่บ้าน
ฟังเด้อพ่อ ฟังเด้อแม่ ได้ยินมาแหวเว่าแล้วขนคีงลุก ความสุขสิมีแก่ท่าน สวรรค์อยู่ต่อหน้าเจ้า
เสียงพิณกะหย่าวจูบจ้าวใส่เสียงแคน ลายสุดสะแนน สุดฮอดหัวใจ ว่าแต่บุญบ้านได๋ มีแต่ม่วนกับม่วน
พระธาตุพนม หลานกราบก้ม สิบนิ้ววันทา สาธุเด้อถ้ามีชาติหน้า ให้หลานเกิดมาบนถิ่นอีสาน
พี่น้องใกล้ไกล รักษาไว้ฮีตคองอีสาน สิโดนปานได๋ให้โลกกล่าวขาน ชั่วลูกชั่วหลาน

ว่าอีสานเป็นตาสะออนEmoticonEmoticon