18 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Landslide Fleetwood Mac Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Landslide Fleetwood Mac Chordza
คอร์ด Landslide Fleetwood Mac | เนื้อเพลง Landslide Fleetwood Mac | Chord Landslide Fleetwood Mac
"

เนื้อเพลง Landslide Fleetwood Mac
คอร์ด Landslide Fleetwood Mac | เนื้อเพลง Landslide Fleetwood Mac | Chord Landslide Fleetwood Mac
I took my love, I took it down
Climbed a mountain and I turned around
And I saw my reflection in the snow covered hills
'Til the landslide brought me down
Oh, mirror in the sky, what is love?
Can the child within my heart rise above?
Can I sail through the changin' ocean tides?
Can I handle the seasons of my life?
Mmm
Well, I've been 'fraid of changin'
'Cause I've built my life around you
But time makes you bolder
Even children get older
And I'm gettin' older, too
Well, I've been 'fraid of changin'
'Cause I've built my life around you
But time makes you bolder
Even children get older
And I'm gettin' older, too
I'm gettin' older, too
Ah, take my love, take it down
Oh, climb a mountain and turn around
And if you see my reflection in the snow covered hills
Well, the landslide will bring it down
And if you see my reflection in the snow covered hills
Well, the landslide will bring it down
Oh, the landslide will bring it downEmoticonEmoticon