18 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Perfect Day Lou Reed Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Perfect Day Lou Reed Chordza
คอร์ด Perfect Day Lou Reed | เนื้อเพลง Perfect Day Lou Reed | Chord Perfect Day Lou Reed
""

เนื้อเพลง Perfect Day Lou Reed
คอร์ด Perfect Day Lou Reed | เนื้อเพลง Perfect Day Lou Reed | Chord Perfect Day Lou Reed
Just a perfect day
Drink Sangria in the park
And then later
When it gets dark, we go home
Just a perfect day
Feed animals in the zoo
Then later
A movie, too, and then home
Oh, it's such a perfect day
I'm glad I spent it with you
Oh, such a perfect day
You just keep me hanging on
You just keep me hanging on
Just a perfect day
Problems all left alone
Weekenders on our own
It's such fun
Just a perfect day
You made me forget myself
I thought I was
Someone else, someone good
Oh, it's such a perfect day
I'm glad I spent it with you
Oh, such a perfect day
You just keep me hanging on
You just keep me hanging on
You're going to reap just what you sow
You're going to reap just what you sow
You're going to reap just what you sow
You're going to reap just what you sowEmoticonEmoticon