18 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง With a Smile Eraserheads Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง With a Smile Eraserheads Chordza
คอร์ด With a Smile Eraserheads | เนื้อเพลง With a Smile Eraserheads | Chord With a Smile Eraserheads
""

เนื้อเพลง With a Smile Eraserheads
คอร์ด With a Smile Eraserheads | เนื้อเพลง With a Smile Eraserheads | Chord With a Smile Eraserheads
Lift your head, baby, don't be scared Of the things that could go wrong along the way
You'll get by with a smile You can't win at everything but you can try

* Baby, you don't have to worry 'Coz there ain't no need to hurry
No one ever said that there's an easy way
When they're closing all their doors And they don't want you anymore
This sounds funny but I'll say it anyway

Girl I'll stay through the bad times Even if I have to fetch you everyday
We'll get by with a smile You can never be too happy in this life
( * )

(Too doo doo...)
( * )

Lift your head, baby, don't be scared Of the things that could go wrong along the way
You'll get by with a smile Now it's time to kiss away those tears goodbye

(Too doo doo...)EmoticonEmoticon