17 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Youre Beautiful james Blunt Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Youre Beautiful james Blunt Chordza
คอร์ด Youre Beautiful james Blunt | เนื้อเพลง Youre Beautiful james Blunt | Chord Youre Beautiful james Blunt
""

เนื้อเพลง Youre Beautiful james Blunt
คอร์ด Youre Beautiful james Blunt | เนื้อเพลง Youre Beautiful james Blunt | Chord Youre Beautiful james Blunt
My life is brilliant
My life is brilliant
My love is pure
I saw an angel
Of that I'm sure
She smiled at me on the subway
She was with another man
But I won't lose no sleep on that
'Cause I've got a plan
You're beautiful
You're beautiful
You're beautiful, it's true
I saw your face in a crowded place
And I don't know what to do
'Cause I'll never be with you
Yes, she caught my eye
As we walked on by
She could see from my face that I was
Fuckin' high
And I don't think that I'll see her again
But we shared a moment that will last 'til the end
You're beautiful
You're beautiful
You're beautiful, it's true
I saw your face in a crowded place
And I don't know what to do
'Cause I'll never be with you
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la, la
You're beautiful
You're beautiful
You're beautiful, it's true
There must be an angel with a smile on her face
When she thought up that I should be with you
But it's time to face the truth
I will never be with youEmoticonEmoticon