16 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Easy Camila Cabello Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Easy Camila Cabello Chordza
คอร์ด Easy Camila Cabello | เนื้อเพลง Easy Camila Cabello | Chord Easy Camila Cabello
""

เนื้อเพลง Easy Camila Cabello
คอร์ด Easy Camila Cabello | เนื้อเพลง Easy Camila Cabello | Chord Easy Camila Cabello
You tell me that I'm complicated. And that might be an understatement. Anything else?
You tell me that I'm indecisive. Fickle, but I try to hide it. Anything else?
You tell me that I overthink, 'Til I ruin a good thing. Anything else?
You tell me that you rather fight. Than spend a single peaceful night, With somebody else

* You really, really know me. The future and the old me.
All of the mazes and the madness in my mind
You really, really love me. You know me and you love me.
And it's the kind of thing I always hoped I'd find (Yeah)

** Always thought I was hard to love. 'Til you made it seem so easy, seem so easy
Always thought I was hard to love. 'Til you made it seem so easy, seem so easy
Touch me til I find myself, in a feeling Tell me with your hands that you never leaving
Always thought I was hard to love. 'Til you made it seem so easy (Seem so easy)

I never liked my crooked teeth. You tell me they're you're favorite thing. Anything else?
The stretch mark al around my thigh. Kiss 'em 'til I change my mind.About everything else

( * , ** )

All I know is you, heal me when I'm broken, heal me when I'm broken, oh
All I know is you, saved me and you know it, saved me and you know it

(Saved me and you know it)

( ** )

EmoticonEmoticon