29 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง October Alessia Cara Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง October Alessia Cara Chordza
คอร์ด October Alessia Cara | เนื้อเพลง October Alessia Cara | Chord October Alessia Cara
""

เนื้อเพลง October Alessia Cara
คอร์ด October Alessia Cara | เนื้อเพลง October Alessia Cara | Chord October Alessia Cara
5 am . the moon went to sleep
your friend speaking in tongues in the backseat
Just one little glance I know what you mean, somehow
We?re stealing moments, moments away
Why are we just not as good in the day?
Is it too soon to know if it?s too soon to say for now
* The bubble we?re living in, setting me free again

I don?t know what it is about this

** I?m gonna miss it when it?s over, yeah, yeah
I hope we never see October, yeah, yeah
I felt the weight fall off my shoulders, yeah, yeah, yeah
I?m gonna miss this when it?s. I?m gonna miss you when it?s done

I can?t feel my hands, you laugh like you do
It happened like that according to you
It?s only a month but doesn?t feel new somehow

( * , ** , ** )

Paint a picture in my Brain
Encapsulate the fleeting feeling
It Ricochets replays my pain till every trace is leaving
The love of autumn time days flying by every sunrise healing me
And we?re okay we?ll live this way till it?s done


( ** , ** )
EmoticonEmoticon