16 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Into The Surf FOALS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Into The Surf FOALS Chordza
คอร์ด Into The Surf FOALS | เนื้อเพลง Into The Surf FOALS | Chord Into The Surf FOALS
""

เนื้อเพลง Into The Surf FOALS
คอร์ด Into The Surf FOALS | เนื้อเพลง Into The Surf FOALS | Chord Into The Surf FOALS
* If you come again. I?ll be sure to send, the tide to come meet you
And if I come again. Please be sure to send, the moon to come meet me

I?ll eat up all your pain. Take in all the blame. Be that someone to complain to
I?ll be like water, when you rise. Plant a jasmine in the night

** When I return there?s a moon pool on fire. Into the surf, again,
There?s a moon pool in bloom

( * )

There?s a lighthouse in the dark, A garden in the past. Under bruisings of a night sky
Be like water, when I rise, Plant a jasmine in the night

( ** )

There?s a serpent on the beach. If I?m out of reach
Place a garland in the sea for me

When the tide comes rolling in. Please be sure to send a blood moon for me.
A garland in the sea

And if I don?t make it home. Wrap the jasmine round my bones
A blood moon for me, A garland in the sea
And if I don?t make it home. Wrap the jasmine round my bones
A garland in the sea, A blood moon for me
And if I don?t make it home. Wrap the jasmine round my bones
A garland in the sea, A blood moon for me Fade Out


EmoticonEmoticon